Θεσσαλονίκη – Nordkapp με Vespa

3 Vespa, 11.000 χιλιόμετρα, 15 χώρες…

http://worldvespa.wordpress.com/

 

Advertisements